Mrtvo more

0
131
Mrtvo more

Na najnižoj tački na svijetu nalazi se mirna, plava vodena površina koju probijaju stupovi soli. Na nekim mjestima grude soli plutaju po površini kao smrvljene sante leda.

Taj gotovo beživotni krajobraz Mrtvo je more, mjesto na kojem se odvija biblijska priča o Lotovoj ženi. Budući da se neposlušno osvrnula i pogledala grešne gradove Sodomu i Gomoru, koji su nestajali u vatri i sumporu, i sama je pretvorena u stup soli. Neki arheolozi smatraju da se dva grada nalaze pod južnim plićinama Mrtvog mora.

Površina Mrtvog mora leži 396 m ispod razine mora, na dnu doline rijeke Jordana u sjevernom dijelu Doline velikoga jarka. Dolina velikoga jarka počinje u grojnjem toku rijeke Jordana i proteže se na jug kroz Mrtvo more, Crveno more i istočnu Afriku.

Na nekim je mjestima jezero duboko 400 metara, što znači da se njegovo dno nalazi 0,8 km ispod razine mora. Okrućeno golim Judejskim brdima sa zapadne strane i visoravnima biblijskih gradova Moaba I Edona na istoku, Mrtvo more prostire se duž gotovo 80 km doline, a na najširem dijelu široko je 18 km. Jezero na dva dijela dijeli poluotok El Lisan. Sjeverni dio veći je i dublji, a u južnom dijelu jezera, u prosjeku dubokom samo 6 metara, nalaze se stupovi soli.

Stupovi su zapravo gornji sloj debelih naslaga taloga koji su se počeli nakuplja prije više od dva miliona godina. Voda iz rijeke Jordana i nekoliko manjih rijeka brzo isparava na temperaturama koje ljeti narastu i na više od 50 celzijusa, a za sobom ostavljaju naslage gline, pijeska, kamene soli i sadre. Tokom osobito vlažnih zima u Mrtvo more svakoga dana utječe više od 6,5 miliona tona vode.

Kad ne bi bilo isparavanja, razina jezera narasla bi za 3 metra svake godine. No, od početka 20. stoljeća razina jezera se snizila, djelomično zbog klimatskih promjena, a djelomično zato što Jordan i Izrael crpe vodu za navodnjavanje.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime