Sile koje oblikuju svijet

0
140
planeta zemlja

Tri vrste energije daju našoj planeti njihova fascinanta obilježja- vrućina iz dubine Zemlje, vrućina Sunca i gravitacija.

Neprekidan ciklus promjena koji je oblikovao Zemlju sa svom njezinom očaravajućom raznovrsšću obično se odvija presporo da bismo ga primjetili. No, tu i tamo dogodi se nešto brzo i nasilno.

Vulkani izbace rastaljenu lavu, potresi otvore raspukline u krajobrazu, odroni zemlje odnose čitave obronke planina. Tada ljudi postaju svjesni zastrašujućih sila koje oblikuju njihov planet.

Te se sile napajaju iz tri moćna izvora energije: vrućine iz dubine Zemlje, vrućina Sunca i gravitacije. Sve krajobraze na svijetu oblikovala su ta tri izvora energije. Kontinente koji pplutaju površinom Zemljine kugle, potčući erupcije vulkana i potrese i gradeći planine, pokreće vrućina iz dubine Zemlje, koja doseže 5000 stepeni celzijusa. Najveći dio te vrućine nastaje raspadanjem radioaktivnih elemenata. Zemlja je jedinstven planet u Sunčevu sustavu zato što na svoj površini ima tekuću vodu, a voda ima golemu ulogu u oblikovanju planeta.

Toplina sunca isparava vodu iz mora i jezera. Para se diže i kondenzira, pa nastaju oblaci iz kojih se voda vraća kao kiša i sniejg. Tu počinje sudjolvanje vode u oblikovanju krajobraza: ona troši stijene, ispire odlomljeni materijal ili snagom ledenjaka brusi tlo. Sunčeva vrućina stvara i vjetar i valove koji oplakuju kopno.

Treća sila gravitacija uzrokoju pojavu plime i oseke, koje nagrizaju rubove kontineanta, kao i odrone zemlje koji mijenjaju oblik planina. Pod utjecajem gravitacije kiša pada prema dolje, a rijeke i potoci teku nizvodno i dube tlo.

Na svome putu voda nosi komadiće stijena i pijeska koji će se nataložiti na dnu oceana. Tokom hiljade godina taj će se talog pretvoriti u stijenu koja bi se mogla naborati i podići zahvaljujući pomicanju Zemljine kore i tako stvoriti nove planine.